מלכים וגיבורים


המיתולוגיה הנורדית מספרת אגדות על גיבורים ומלכים, כמו גם על יצורים על טבעיים. לדמויות האלו יש חשביות רבה בהגדרת המוצא הלאומי. הספרות ההירואית אולי מילאה תפקיד זהה לספרויות הלאומיות האחרות באירופה, או אולי הייתה קשורה יותר לזהות השבטית. דמויות אגדיות רבות כנראה באמת היו קיימות, ודורת של חוקרים ניסו לחלץ מן המיתוסים והסאגות את ההיסטוריה
לפעמים הגיבור עולה במספר צורות, תלוי באיזה חלק של העולם הגרמני שרד כגון ווילנד/וולנד וזיגפריד/סיגורד. גיבורים בולטים אחרים הם הגבארד סטרקד, רגנר לוגברוק, סיגורד טבעת, איוור וידמן והרלד הידאנד. הבולטים הם גם שילדמדנס  שהיו נשים רגילות, שהגורל הביא אותם להיות לוחמות. נשים אלו הם גיבורות אשר עוברות מכשולים במסע גבורה.

אין תגובות:

פרסום תגובה