מקורו של מיתוס המוות

מקורו של מיתוס המוות הוא במגוון רחב של תרבויות. המוות הוא תכונה אוניברסלית של בני האדם, אז הסיפורים על המוות נראים כאוניברסלים בכל תרבויות האדם. לכן, הוא סוג של מיתוס קוסמולוגי (סוג של מיתוס זה מסביר את מקורותיה של תרבות מסוימת)? אין סוג אחד של המיתוס הזה, לכל אזור יש מיתוסים אופיינים משלו. מיתוסים כאלה הם שחיכים ולכן הוא נושא מחקר בתחום המיתולוגיה ההשוואתית. 

אין תגובות:

פרסום תגובה