מלמפוס

מלמפוס היה חוזה ורופא ידוע, ואת יכולת הנבואה שלו רכש בדרך מוזרה למדיי. כאשר הרגו משרתיו זוג נחשים, הוא קבר אותם וגידל את ולדותיהם. בזמן שישן, זחלו אליו שניים מנחשיו וליקקו את אוזניו, וזה נתן לו את היכולת להבין את שפת כל בעלי החיים. אחיו ביון ביקש לשאת את פרו, אך אביה דרש תמורתה את עדר הבקר של איפיקלס. מלמפוס הציע את עזרתו, אך נתפס בשעה שניסה לגנוב את העדר, ונכלא. בשבתו במחבוש שמע את הטרמיטים מדברים ביניהם על כך שהבניין עומד להתמוטט בקרוב. הוא סיפר על כך לאביו של איפיקלס, והדבר אכן מתממש. אביו של איפיקלס ניאות לתת את עדר הבקר למלמפוס בתנאי שזה יאמר לו מדוע היה איפיקלס חשוך ילדים. מלמפוס שמע את הסוד מפי הנשר, קיבל לידיו את העדר, וזכה לראות את אחיו נשוי באושר עם פרו.

תגובה 1: