סיזיפוס

סיזיפוס היה ידוע בנוכלותו, והתקיים מגנבות. כשחל הגנב הידוע אוטוליקוס לגנוב בקר מעדרו, סימן סיזיפוס את הפרסות ולכד את הגנב, ולאחר מכן פיתה את בתו. הוא בגד באחיו ונישל אותו מכס המלכות בתסליה. אך לשיאו הגיע כאשר סיפר לאל הנהר, אסופוס, להיכן חטף זאוס את בתו איגינה. אסופוס כמעט שיצא לנקום בזאוס, ולכן ציווה זאוס על אחיו הדס לקחת את סיזיפוס לשאול. אך סיזיפוס הערים על הדס, כבל אותו באזיקים והותירו כבול עד אשר בא ארס ושחרר את אל המוות. לפני שנלקח לשאול, הורה סיזיפוס לאשתו שלא תערוך לו טקס קבורה, וכשהגיע לשאול טען לחילול כבודו, והותר לו לחזור לעולם החיים כדי להסדיר את קבורתו. אך הוא סירב לחזור, ובסופו של דבר נאלץ הרמס לגרור אותו חזרה. בעולם התחתון נידון סיזיפוס לגלגל סלע ענקי במעלה הגבעה, שכל אימת שהגיע לפסגה חזר והתגלגל מטה. היה זה עונש נצחי.

5 תגובות: