שמש, ירח וים.


צפוי הלך איזאנאגי לטהר את עצמו לאחר שהחלים. כשהוא התפשט והסיר את הקישורטים מגופו, כל פריט צנח על הקרקע ויצר אלוהות. אפילו כאשר הלך לשטוף את עצמו במים התהוו אלים.
החשובים ביותךר שנוצרו בעת שהוא שטף את פניו:
אמאטראסו (השמש) מעינו השמאלית,
טסוקויומי (ירח) מן העין הימנית,
איזאנאגי המשיך לחלק את העולם בין אותם על אמאטראסו לרשת את השמים, טסוקויומי השתלט על הלילה ועל הירח והסערה וסוסאנואו קיבל את הבעלות על הים. בחלק מגרסאות המיתוס, סוסאנו קיבל לא רק את הים אלא גם כל מיני אלמנטים כגון סערה, שלג וברד, וכן, במקרים נדירים, גם בחול.

אין תגובות:

פרסום תגובה