המיתולוגיה המצרית


מבוא
הדת המצרית התקיימה במשך 3,500 שנה לפחות, ומקורותיה עתיקי יומין. המצרים ראו בכל דבר אלוהות - בנהר, במדבר, ובצמחים; בשמש, בירח, ובכוכבים; בחיות ובמלכים; בלידה ובמוות. הם יצרו מספר רב של אלים עד כדי בלבול.

קיימים מאות אלים פשוטו כמשמעו. חלקם לובשים צורת בעלי חיים, חלקם מתוארים כבעלי גוף אדם וראש של שחיה, וחלקם נראים כבני אדם. לאל רע, למשל, היו עשרות שמות, ולעתים לבשו אלים שתי צורות או יותר. לפעמים הובילו לחצים פוליטיים וכוהניים ליצירת אלים חדשים, שדחקו הצדה את האלים הישנים. יתרה מכך: הדת המצרית הייתה מקומית, עם מרכזים דתיים שונים, שלהם אלים וקוסמוגונים שונים. לאחר שנציין כמה מן האלים החשובים, נספר את סיפור הבריאה על פי גרסתם של הכוהנים בהליופוליס.

רק למיתוס אחד מבין כל המיתוסים נמצא תיאור מושלם - סיפורו של אוסיריס. המצרים קיבלו את המיתוסים שלהם כדבר המובן מאליו, ומסרו אותם בעל פה מדור לדור מבלי להעלותם על הכתב באופן מלא. הסיבה לכך שיש בידינו המיתוס על אוסיריס היא שפלוטארכוס, ההיסטוריון היווני-רומאי, העלה אותו על הכתב.

המיתולוגיה המצרית


תגובה 1: